مشخصات فردی
نام:حسين
ایمیل:targetatsix@yahoo.com
درباره من:سلام . گزارش فعاليت هاي فرهنگي مذهبي روستاي منصوركنده در اين سايت قرار خواهد گرفت . تحليل هاي مناسبات جهان نيز در اين سايت قرار داده خواهد شد .